Benjamin Jarés citat

Benjamin Jarés citat

Humor se oslanja na četiri stožera: milost, istinu, dobrotu i poeziju.