Auguste Comte citat

Auguste Comte citat

Znati da bi se predvidjelo, predvidjeti da bi se djelovalo.