Arthur Hailey citat

Arthur Hailey citat

Banka živi od svoga ugleda i tuđeg povjerenja.