Antun Radić citat

Antun Radić citat

A politika, to je rad, to je posao; da u životu bude manje muke, a više užitka i radosti.