Anon citat

Anon citat

Neka Bog bude milostiv prema svakom samotnjaku koji u tišini hoda prema zalazećem suncu.