Andrew Carnegie citat

Andrew Carnegie citat

Uspješan čovjek je onaj koji je odabrao jedan pravac i čvrsto ga se držao.