André Gide citat

André Gide citat

Vjerujete onima koji traže istinu. Sumnjajte u one koji je nađu.