Alfred Victor de Vigny citat

Alfred Victor de Vigny citat

Još nisam susreo čovjeka od kojega se ne bi moglo nešto naučiti.