Aforizmi

Živeće ovaj narod! To je značajno sa stanovišta opštenarodne odbrane.