Aforizmi

A sada lepo priznajte: čija je ideja bila da se krene u svetlu budućnost.