Ništa ne može biti časno ako…

Ništa ne može biti časno ako mu nedostaje pravde.