Najveće počasti donose više zavisti nego…

Najveće počasti donose više zavisti nego ugleda.