Jednaka prava moraju imati među sobom oni koji…

Jednaka prava moraju imati među sobom oni koji su građani u istoj državi.