Imajmo na umu da pravdu i prema…

Imajmo na umu da pravdu i prema najnižima treba sačuvati.