Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego…

Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.