Ne bojim se čoveka koji je nekada…

Ne bojim se čoveka koji je nekada trenirao 10.000 udaraca. Bojim se onoga ko je jedan udarac trenirao 10.000 puta.