Budala trči za užicima života i shvata da je…

Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje.