Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje…

Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.