Ko se bori, taj može i izgubiti; ali ko se ne bori…

Ko se bori, taj može i izgubiti; ali ko se ne bori, taj je već izgubio.