Ako čovek isprazni sadržaj svoje torbice u svoju glavu, niko…

Ako čovek isprazni sadržaj svoje torbice u svoju glavu, niko mu je neće moći oduzeti.