Gosti, poput ribe, počinju da…

Gosti, poput ribe, počinju da smrde nakon tri dana.