Ako želiš da saznaš pravu vrednost novca idi i…

Ako želiš da saznaš pravu vrednost novca idi i pozajmi ga od nekoga.