Neki ljudi umru u 25-toj, a ne…

Neki ljudi umru u 25-toj, a ne ukopaju se do 75-te.