Ne uspevajući u pripremama pripremate se…

Ne uspevajući u pripremama pripremate se da ne uspete.