Pratiti nešto samo sa verom…

Pratiti nešto samo sa verom znači pratiti nešto slepo.