Mudar čovek ne treba savet. Budala ga…

Mudar čovek ne treba savet. Budala ga neće prihvatiti.