Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije…

Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.