U meri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i…

U meri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja lepota, jer ljubav je lepota duše.