Napredak je ono što nastaje kada…

Napredak je ono što nastaje kada nemoguće postane neophodno.