Pravi prijatelj vam nikada neće stati na put osim…

Pravi prijatelj vam nikada neće stati na put osim ako idete nadole.