Lakše je voditi ljude u borbi i raspirivati njihove…

Lakše je voditi ljude u borbi i raspirivati njihove strasti, nego ih obuzdavati i usmeravati ka strpljivom trudu na putu mira.