U ljudskoj je prirodi da se mudro razmišlja i…

U ljudskoj je prirodi da se mudro razmišlja i apsurdno deluje.