Ljubav je kapljica nebeske rose koju…

Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u blato života da mu zaslade gorkost.