Svi žele da žive dugo, ali niko…

Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac.