Naumio sam da sav svoj život posvetim radu i s’ tog razloga…

Naumio sam da sav svoj život posvetim radu i s’ tog razloga odrekao sam se ljubavi i društva dobre žene; a i više od toga.