Žene su, uistinu, druga polovica…

Žene su, uistinu, druga polovica muškarcima.