Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi…

Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi.