U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a…

U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.