Nauka bez religije je šepava, a…

Nauka bez religije je šepava, a religija bez nauke slepa.