Moj život je nedeljiva celina i sve moje…

Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.