Moto života: obrisati svaku…

Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.