Bogati moraju živeti jednostavno, da bi…

Bogati moraju živeti jednostavno, da bi siromašni jednostavno mogli živeti.