Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet…

Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe.