Vivere est militare!

Vivere est militare! – Živeti znači boriti se! (Život je borba!)