Ratovi će prestati kada ljudi odbiju da…

Ratovi će prestati kada ljudi odbiju da se u njima bore.