Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae)

Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) – Među oružjem muze ćute (nema umetnosti za vreme rata)