Ko je uljudan preko mere…

Ko je uljudan preko mere postaje dosadan.