Samo ljudi najuzvišenijeg i najnižeg karaktera se…

Samo ljudi najuzvišenijeg i najnižeg karaktera se ne menjaju.