Reči su, naravno, najmoćniji lek koji…

Reči su, naravno, najmoćniji lek koji je čovečanstvo koristilo.