Možda ćemo po pitanju Haga ponovo doći u situaciju da biramo…

Možda ćemo po pitanju Haga ponovo doći u situaciju da biramo – da li idemo svojim putem u pustinju ili u Evropu. Ja sam za Evropu.